PERMAINAN TRADISIONAL

GASING

 • Asal usul nama gasing
 • Jenis-jenis gasing ~ Cina, Jemplung & Berembang
 • Bahan dan peralatan dalam pembuatan gasing
 • Nilai yang boleh dipelajari daripada permainan ini
 • Amali ~ cara bermain gasing

Pihak Wira Budaya akan menyediakan yang berikut: Buku Nota dan Set Alat Permainan Gasing

1.5 JAM

LERENG

 • Sejarah permainan lereng
 • Golongan dan kaum yang sering bermain lereng
 • Bahan dan peralatan dalam pembuatan lereng
 • Nilai yang boleh dipelajari daripada permainan ini
 • Amali ~ cara bermain lereng

Pihak Wira Budaya akan menyediakan yang berikut: Buku Nota dan Set Alat Permainan Lereng

1.5 JAM

CONGKAK

 • Pengenalan kepada permainan congkak
 • Sejarah permainan
 • Cara membuat congkak
 • Alat permainan yang diperlukan
 • Amali ~ cara bermain congkak

Pihak Wira Budaya akan menyediakan yang berikut: Buku Nota dan Set Alat Permainan Congkak

1.5 JAM

TARIK UPIH

 • Pengenalan kepada permainan tarik upih
 • Golongan dan kaum yang sering memainkannya
 • Bahan yang digunakan
 • Nilai yang boleh dipelajari daripada permainan ini
 • Amali ~ cara dan peraturan bermain tarik upih

Pihak Wira Budaya akan menyediakan yang berikut: Buku Nota dan Set Alat Permainan Tarik Upih

1.5 JAM

SEPAK RAGA

 • Pengenalan kepada permainan sepak raga
 • Golongan dan kaum yang sering memainkannya
 • Peralatan dan kelengkapan
 • Nilai yang boleh dipelajari daripada permainan ini
 • Amali ~ cara dan peraturan bermain sepak raga

Pihak Wira Budaya akan menyediakan yang berikut: Buku Nota dan Kelengkapan Permainan Sepak Raga

1.5 JAM

TAPAK KUDA

 • Sejarah permainan tapak kuda
 • Golongan dan kaum yang sering bermain tapak kuda
 • Bahan dan peralatan dalam pembuatan tapak kuda
 • Nilai yang boleh dipelajari daripada permainan ini
 • Amali ~ cara bermain tapak kuda

Pihak Wira Budaya akan menyediakan yang berikut: Buku Nota dan Set Alat Permainan Tapak Kuda

1.5 JAM

6297 5659

Fax: 6297 9659