MUZIK & TARIAN TRADISIONAL

GAMELAN

 • Asal usul gamelan
 • Alat-alat muzik dalam persembahan gamelan
 • Aturan alat-alat muzik gamelan
 • Amali ~ persembahan gamelan secara berkumpulan

Pihak Wira Budaya akan menyediakan yang berikut: Buku Nota dan Set Lengkap Alat Muzik Gamelan

2 JAM

ANGKLUNG

 • Asal usul angklung
 • Jenis-jenis angklung dan fungsinya ~ Kanekes, Dogdog Lojor, Badeng, Buncis
 • Teknik permainan angklung
 • Mengenalpasti perbezaan ton yang dihasilkan
 • Amali ~ mempersembahkan sekurang-kurangnya satu set lagu secara berkumpulan

Pihak Wira Budaya akan menyediakan yang berikut: Buku Nota dan Set Lengkap Alat Muzik Angklung

2 JAM

KOMPANG

 • Sejarah dan ciri-ciri kompang
 • Jenis-jenis kompang ~ paluan tradisi & moden
 • Acara-acara yang diiringi kompang
 • Teknik permainan kompang
 • Amali ~ persembahan secara berkumpulan

Pihak Wira Budaya akan menyediakan yang berikut: Buku Nota dan Set Alat Muzik Kompang

2 JAM

DIKIR BARAT

 • Sejarah dikir barat
 • Mengenali ahli-ahli anggota dikir barat ~ Tok Juara, Tukang Karut, Awak-awak, Kumpulan Paluan
 • Alat muzik yang digunakan
 • Gerakan atau ragam dalam dikir barat
 • Amali ~ mempersembahkan nyanyian Lagu Juara & Wau Bulan berserta ragam dikir barat secara berkumpulan

Pihak Wira Budaya akan menyediakan yang berikut: Buku Nota, Tanjak dan Set Alat Muzik (Gong, Marakas, Rebana Ibu, Anak Rebana)

2 JAM

SERULING

 • Pengenalan nada
 • Latihan jari dan penafasan
 • Teknik meniup
 • Amali ~ mendendangkan sebuah lagu (contoh: Rasa Sayang)

Pihak Wira Budaya akan menyediakan yang berikut: Buku Nota, Muzik dan Seruling

2 JAM

TARIAN ZAPIN

 • Asal usul tarian Zapin
 • Jenis-jenis tarian Zapin ~ Arab, Johor, Lenga, Pekan, Tenglu
 • Alat-alat muzik yang digunakan
 • Amali ~ menari langkah tarian Zapin dengan iringan muzik

Pihak Wira Budaya akan menyediakan yang berikut: Buku Nota, Muzik dan Set Prop

2 JAM

6297 5659

Fax: 6297 9659