BAHASA & SASTERA

BAHAS

Pihak Wira Budaya akan menyediakan yang berikut:
Buku Nota

3 JAM

PENULISAN KREATIF

Pihak Wira Budaya akan menyediakan yang berikut:
Buku Nota

3 JAM

DRAMA

Pihak Wira Budaya akan menyediakan yang berikut:
Buku Nota dan Set Peralatan Prop

3 JAM

PENYAMPAIAN BERITA

Pihak Wira Budaya akan menyediakan yang berikut:
Buku Nota dan Set Peralatan Prop

3 JAM

PIDATO

Pihak Wira Budaya akan menyediakan yang berikut:
Buku Nota dan Set Peralatan Prop

3 JAM

PERMAINAN BAHASA

Pihak Wira Budaya akan menyediakan yang berikut: Set Lengkap Peralatan Permainan dan Set Soalan

1 JAM

PENGACARAAN

Pihak Wira Budaya akan menyediakan yang berikut:
Buku Nota dan Set Peralatan Prop

3 JAM

KEWARTAWANAN

Pihak Wira Budaya akan menyediakan yang berikut:
Buku Nota dan Set Peralatan Prop

3 JAM

PERMAINAN BAHASA

Pihak Wira Budaya akan menyediakan yang berikut:
Set Lengkap Peralatan Permainan dan Set Soalan

1 JAM

6297 5659

Fax: 6297 9659